ดู Rocket Lab พยายามปล่อยตัวครั้งแรกในสหรัฐด้วยตัวเสริมอิเลคตรอนในวันจันทร์หลังจากเกิดความล่าช้า [updated]

อัปเดตเวลา 19:58 น. ET: ร็อคเก็ตแล็บ ได้หยุดความพยายามปล่อยอิเล็กตรอนในคืนนี้ จากศูนย์การบิน Wallops ของ NASA ในเวอร์จิเนียเนื่องจากลมชั้นบนสูง ความพยายามเปิดตัวครั้งต่อไปจะเปิดขึ้น วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคมในช่วงกรอบเวลา 2 ชั่วโมงที่เริ่มจาก 18.00-20.00 น. EST (23.00-01.00 น. 20 ธ.ค. GMT).


หลังจากหลายปีของการปล่อยจรวดจากนิวซีแลนด์ Rocket Lab บริษัทอวกาศเชิงพาณิชย์ก็พร้อมแล้วสำหรับการเปิดตัวในสหรัฐฯ


#ด #Rocket #Lab #พยายามปลอยตวครงแรกในสหรฐดวยตวเสรมอเลคตรอนในวนจนทรหลงจากเกดความลาชา #updated

Leave a Comment