เหตุใดยานอวกาศ JUICE ของยุโรปจึงต้องใช้เวลาถึง 8 ปีจึงจะไปถึงดาวพฤหัสบดี

Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) มีกำหนดจะระเบิดในวันพฤหัสบดี (13 เมษายน) โดยจะเริ่มการเดินทางแปดปีไปยังดาวพฤหัสบดี โดยคาดว่ายานจะไปถึงดาวก๊าซยักษ์ในเดือนกรกฎาคม 2574

ยานอวกาศขององค์การอวกาศยุโรป (ESA) จะทำการสังเกตการณ์ ดาวพฤหัสบดี และดวงจันทร์ที่มีมหาสมุทรขนาดใหญ่สามดวง ได้แก่ แกนีมีด คาลลิสโต และ ยูโรปา – อธิบายลักษณะของระบบ Jovian โดยละเอียด


#เหตใดยานอวกาศ #JUICE #ของยโรปจงตองใชเวลาถง #ปจงจะไปถงดาวพฤหสบด

Leave a Comment