Mammalian Tree of Life นิยามใหม่: Genomic Time Machine ย้อนรอยวิวัฒนาการ 100 ล้านปี

งานวิจัยใหม่กำหนดนิยามใหม่ของต้นไม้แห่งชีวิตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

นักวิจัยจาก Texas A&M University ได้ใช้ชุดข้อมูลจีโนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดเพื่อติดตามประวัติวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สรุปได้ว่าความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเริ่มขึ้นก่อนและเร่งขึ้นหลังจากการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ การศึกษานี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Zoonomia อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแพทย์ของมนุษย์และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยช่วยในการระบุเป้าหมายของโรคทางพันธุกรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการลักษณะนิสัยของมนุษย์ เครดิต: Texas A&M University

การวิจัยใช้จีโนมของ 241

สายพันธุ์
สปีชีส์คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะร่วมกันและสามารถผสมพันธุ์และให้กำเนิดลูกที่สมบูรณ์ได้ แนวคิดของสปีชีส์มีความสำคัญในทางชีววิทยาเนื่องจากใช้ในการจำแนกและจัดระเบียบความหลากหลายของชีวิต มีหลายวิธีในการนิยามสปีชีส์ แต่แนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดคือแนวคิดสปีชีส์ทางชีววิทยา ซึ่งกำหนดสปีชีส์ว่าเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่สามารถผสมพันธ์ุและให้กำเนิดลูกหลานที่มีชีวิตในธรรมชาติได้ คำนิยามนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีววิทยาวิวัฒนาการและนิเวศวิทยาเพื่อระบุและจำแนกสิ่งมีชีวิต

” data-gt-translate-attributes=”[{” attribute=””>species and can be used to support animal and human health outcomes.

Research led by a team of scientists from the Texas A&M School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences puts to bed the heated scientific debate regarding the history of mammal diversification as it relates to the extinction of the non-avian dinosaurs. Their work provides a definitive answer to the evolutionary timeline of mammals throughout the last 100 million years.

The study, published on April 28 in the journal Science, is part of a series of articles released by the Zoonomia Project, a consortium of scientists from around the globe that is using the largest mammalian genomic dataset in history to determine the evolutionary history of the human genome in the context of mammalian evolutionary history. Their ultimate goal is to better identify the genetic basis for traits and diseases in people and other species.

The Texas A&M University research — led by Dr. William J. Murphy, a professor in the Department of Veterinary Integrative Biosciences, and Dr. Nicole Foley, an associate research scientist in Murphy’s lab — is rooted in phylogeny, a branch of biology that deals with the evolutionary relationships and diversification of living and extinct organisms.

Mammalian Phylogenetic Tree of Life

Foley’s efforts in the research produced the world’s largest mammalian phylogenetic tree to date. The “mammalian tree of life” maps out the evolution of mammals over more than 100 million years and is crucial to the goals of the Zoonomia Project.Credit: Texas A&M University

“The central argument is about whether placental mammals (mammals that develop within placentas) diverged before or after the

Nicole Foley and William Murphy

Drs. Nicole Foley and William Murphy. Credit: Texas A&M University

Foley pointed out that the diversity among placental mammals is exhibited both in their physical traits and in their extraordinary abilities.

“Mammals today represent enormous evolutionary diversity — from the whizzing flight of the tiny bumblebee bat to the languid glide of the enormous Blue Whale as it swims through Earth’s vast oceans. Multiple species have evolved to echolocate, some produce venom, while others have evolved cancer resistance and viral tolerance,” she said.

“Being able to look at shared differences and similarities across the mammalian species at a genetic level can help us figure out the parts of the genome that are critical to regulate the expression of genes,” she continued. “Tweaking this genomic machinery in different species has led to the diversity of traits that we see across today’s living mammals.”

Murphy shared that Foley’s resolved phylogeny of mammals is crucial to the goals of the Zoonomia Project, which aims to harness the power of comparative genomics as a tool for human medicine and biodiversity conservation.

“The Zoonomia Project is really impactful because it’s the first analysis to align 241 diverse mammalian genomes at one time and use that information to better understand the human genome,” he explained. “The major impetus for putting together this big data set was to be able to compare all of these genomes to the human genome and then determine which parts of the human genome have changed over the course of mammalian evolutionary history.”

Determining which parts of genes can be manipulated and which parts cannot be changed without causing harm to the gene’s function is important for human medicine. A recent study in Science Translational Medicine led by one of Murphy and Foley’s colleagues, Texas A&M geneticist Dr. Scott Dindot, used the comparative genomics approach to develop a molecular therapy for Angelman syndrome, a devastating, rare neurogenetic disorder that is triggered by the loss of function of the maternal UBE3A gene in the brain.

Dindot’s team took advantage of the same measures of evolutionary constraint identified by the Zoonomia Project and applied them to identify a crucial but previously unknown genetic target that can be used to rescue the expression of UBE3A in human neurons.

Murphy said expanding the ability to compare mammalian genomes by using the largest dataset in history will help develop more cures and treatments for other species’ ailments rooted in genetics, including cats and dogs.

“For example, cats have physiological adaptations rooted in unique mutations that allow them to consume an exclusively high-fat, high-protein diet that is extremely unhealthy for humans,” Murphy explained. “One of the beautiful aspects of Zoonomia’s 241-species alignment is that we can pick any species (not just human) as the reference and determine which parts of that species’ genome are free to change and which ones cannot tolerate change. In the case of cats, for example, we may be able to help identify genetic adaptations in those species that could lead to therapeutic targets for

Foley said it was both meaningful and rewarding to definitively answer the heavily debated question about the timing of mammal origins and to produce an expanded phylogeny that lays the foundation for the next several generations of researchers.

“Going forward, this massive genome alignment and its historical record of mammalian genome evolution will be the basis of everything that everyone’s going to do when they’re asking comparative questions in mammals,” she said. “That is pretty cool.”

Reference: “A genomic timescale for placental mammal evolution” by Nicole M. Foley, Victor C. Mason, Andrew J. Harris, Kevin R. Bredemeyer, Joana Damas, Harris A. Lewin, Eduardo Eizirik, John Gatesy, Elinor K. Karlsson, Kerstin Lindblad-Toh, Zoonomia Consortium, Mark S. Springer, William J. Murphy, Gregory Andrews, Joel C. Armstrong, Matteo Bianchi, Bruce W. Birren, Kevin R. Bredemeyer, Ana M. Breit, Matthew J. Christmas, Hiram Clawson, Joana Damas, Federica Di Palma, Mark Diekhans, Michael X. Dong, Eduardo Eizirik, Kaili Fan, Cornelia Fanter, Nicole M. Foley, Karin Forsberg-Nilsson, Carlos J. Garcia, John Gatesy, Steven Gazal, Diane P. Genereux, Linda Goodman, Jenna Grimshaw, Michaela K. Halsey, Andrew J. Harris, Glenn Hickey, Michael Hiller, Allyson G. Hindle, Robert M. Hubley, Graham M. Hughes, Jeremy Johnson, David Juan, Irene M. Kaplow, Elinor K. Karlsson, Kathleen C. Keough, Bogdan Kirilenko, Klaus-Peter Koepfli, Jennifer M. Korstian, Amanda Kowalczyk, Sergey V. Kozyrev, Alyssa J. Lawler, Colleen Lawless, Thomas Lehmann, Danielle L. Levesque, Harris A. Lewin, Xue Li, Abigail Lind, Kerstin Lindblad-Toh, Ava Mackay-Smith, Voichita D. Marinescu, Tomas Marques-Bonet, Victor C. Mason, Jennifer R. S. Meadows, Wynn K. Meyer, Jill E. Moore, Lucas R. Moreira, Diana D. Moreno-Santillan, Kathleen M. Morrill, Gerard Muntané, William J. Murphy, Arcadi Navarro, Martin Nweeia, Sylvia Ortmann, Austin Osmanski, Benedict Paten, Nicole S. Paulat, Andreas R. Pfenning, BaDoi N. Phan, Katherine S. Pollard, Henry E. Pratt, David A. Ray, Steven K. Reilly, Jeb R. Rosen, Irina Ruf, Louise Ryan, Oliver A. Ryder, Pardis C. Sabeti, Daniel E. Schäffer, Aitor Serres, Beth Shapiro, Arian F. A. Smit, Mark Springer, Chaitanya Srinivasan, Cynthia Steiner, Jessica M. Storer, Kevin A. M. Sullivan, Patrick F. Sullivan, Elisabeth Sundström, Megan A. Supple, Ross Swofford, Joy-El Talbot, Emma Teeling, Jason Turner-Maier, Alejandro Valenzuela, Franziska Wagner, Ola Wallerman, Chao Wang, Juehan Wang, Zhiping Weng, Aryn P. Wilder, Morgan E. Wirthlin, James R. Xue and Xiaomeng Zhang, 28 April 2023, Science.
DOI: 10.1126/science.abl8189


#Mammalian #Tree #Life #นยามใหม #Genomic #Time #Machine #ยอนรอยววฒนาการ #ลานป

Leave a Comment